Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι:

 • Συνεχίζονται οι εγγραφές στα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

Όσοι δημότες 60 χρόνων και άνω επιθυμούν να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο ασθενείας και την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι εγγραφές θα γίνονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα ΚΑΠΗ .

Η οικονομική συμμετοχή των μελών είναι 5 ευρώ το χρόνο.

Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν την δυνατότητα

να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, εκδρομές, λουτροθεραπείες και κατασκηνώσεις.

 • Από το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει το ιατρείο και έτσι θα μπορούν τα μέλη των ΚΑΠΗ να εξετάζονται από το γιατρό και να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους.

 • Όσον αφορά το φυσιοθεραπευτήριο που στεγάζεται στο ΚΑΠΗ της Προσοτσάνης ενημερώνουμε τα μέλη ότι για να κάνουν φυσιοθεραπείες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραπεμπτικό από γιατρό ειδικότητας σχετική με την πάθηση τους.

Οι ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου είναι 7.00 πμ έως 3.00 μμ και οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται κατόπιν ραντεβού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τα μέλη θα πρέπει αφού πάρουν το παραπεμπτικό να επικοινωνούν με την φυσιοθεραπεύτρια στο 2522022038.

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Τσαούση Ελένη

Ενημερώνουμε τα μέλη των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φυσιοθεραπείες στο Φυσιοθεραπευτήριο που στεγάζεται στο ΚΑΠΗ Προσοτσάνης.
Τα μέλη πρέπει να έχουν απαραιτήτως:  παραπεμπτικό από γιατρό ειδικότητας σχετική με την πάθηση τους  και να έχουν κλείσει ραντεβού.

Οι ώρες λειτουργίας του Φυσιοθεραπευτηρίου είναι από 07:00 έως 15:00.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τα μέλη θα πρέπει αφού πάρουν το παραπεμπτικό από τον γιατρό τους να επικοινωνούν με την φυσιοθεραπεύτρια κ. Δημητριάδου Ιωάννα στο τηλέφωνο 2522022038 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ανακοινώνεται ότι από την 8η Μαΐου έως και 30η Ιουνίου 2016 οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ειδικότερα δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα νήπια που γεννήθηκαν το 2015 και συμπληρώνουν τα 2,5 χρόνια τους έως 30/9/2017 καθώς επίσης και όλα τα νήπια που είναι γεννημένα τα έτη 2013 και 2014 (έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο. (Έντυπες αιτήσεις υπάρχουν σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς).

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 • Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 • Βεβαίωση υγείας (δίνεται έντυπη από τον Παιδικό Σταθμό και υπογράφεται από τον παιδίατρο) και φωτοαντίγραφο των εμβολίων (από το βιβλιάριο Υγείας Παιδιού).

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι:

 • Βεβαίωση υγείας (έντυπη δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό και υπογράφεται από τον παιδίατρο) και φωτοαντίγραφο των εμβολίων (από το βιβλιάριο Υγείας Παιδιού).

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Μετά από την 30η Ιουνίου οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και για επανεγγραφές γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢ΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩ΢ΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ΢Η – ΠΡΟ΢ΚΛΗΣ΢Η ΠΡΟΣ΢ ΤΟΥΣ΢ ΦΟΡΕΙΣ΢/ΔΟΜΕ΢Σ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ (αποφ. 27/2015 του ΔΣ του ΝΠΔΔ ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, θα συσταθούν τριμελείς Συντονιστικές Επιτροπές Μελών των ΚΑΠΗ με τους αναπληρωτές τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές έχουν όλα τα μέλη των κατά τόπους ΚΑΠΗ για το ΚΑΠΗ στο οποίο είναι ενεργά μέλη ( έχουν ανανεώσει ετήσια εγγραφή).

Συντονιστικές Επιτροπές θα συσταθούν στα ΚΑΠΗ:

 • Προσοτσάνης

 • Πετρούσας

 • Αργυρούπολης

 • Φωτολίβους και

 • Σιταγρών

Τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητες από σήμερα έως και τις 5-5-2017 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην κ. Ιωαννίδου Βασιλική Κοινωνική Λειτουργό Προϊσταμένη του Τμήματος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του ΝΠΔΔ στο τηλ. 2522022038.

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσοτέρων από τριών μελών ανά ΚΑΠΗ διενεργούνται εκλογές.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης έχοντας υπ’ όψη:

1)Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07

2)Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88

3)Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10

4)Την παρ. 20 Άρθρο 21 του ν. 2190/1994

5)Την αριθ.711/30-11-2016 προκήρυξη του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την πρόσληψη προσωπικού το πρακτικό και τους σχετικούς πίνακες ( ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλογής (αποκλεισθείς κανείς υποψήφιος)), που συνέταξε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 64/2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κάτωθι υποψηφίου που προτάσσεται στους πίνακες κατάταξης:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

αριθμ.

Α.Δ.Τ.

Είδος της παρεχόμενης εργασίας

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1

Δρανόβαλης

Πέτρος

Παναγιώτης

ΑΖ 886092

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ως καθηγητή Φυσικής Αγωγής της κατηγορίας ΠΕ για να διαχειρίζεται τις ανάγκες και τα προγράμματα άθλησης των ομάδων του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης με οκτάμηνη σύμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Το παραπάνω προσωπικό θα ακολουθεί το ωράριο απογευματινής λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου 14:00 έως 22:00.

Μεταξύ του ανωτέρω και του ΝΠΔΔ θα υπογραφεί σύμβαση αφού κληθεί να αναλάβει υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρου 170 παρ 2 του Ν. 3584/07 .

Ο Παραπάνω αν δεν εμφανισθεί ή αποχωρήσει πριν την λήξη του οκταμήνου θα αντικατασταθεί από τον Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Οι αποδοχές του ανωτέρω θα είναι αυτές που προβλέπονται στο μισθολόγιο των υπαλλήλων ΟΤΑ όπως ισχύει κάθε φορά και η πληρωμή θα γίνεται εις βάρος των ειδικών πιστώσεων και ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2017.   

 
 

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Πετρούσα Ν. Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201 ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Πετρούσα

Ν. Δράμας

ΠΕ καθηγητή Φυσικής Αγωγής Οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό ειδικότητας Χειροσφαίρισης

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ