Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 2017

Έγγραφα
001/2017 Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μουσικής 50 Kb 09 / 02 / 2017
002/2017 Πρόταση για σήμανση οδών 44 Kb 09 / 02 / 2017
003/2017 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6) 37 Kb 09 / 02 / 2017
004/2017 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 34 Kb 09 / 02 / 2017
005/2017 Πρόταση για μίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 67 Kb 09 / 02 / 2017
006/2017 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 34 Kb 22 / 02 / 2017
007/2017 Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μουσικής 49 Kb 22 / 02 / 2017
008/2017 Πρόταση για μίσθωση δημοτικού οικοπέδου στο ΟΤ 49 της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 41 Kb 22 / 02 / 2017
009/2017 Εγκριση της αριθ.2/2017 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 31 Kb 22 / 02 / 2017
010/2017 Πρόταση για τροποποίηση του προύπολογισμού και του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 της ΔΚ Προσοτσάνης 56 Kb 09 / 03 / 2017
011/2017 Πρόταση για χορήγηση ή μη συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 38,92427 στρ της ΔΚ Προσοτσάνης 46 Kb 09 / 03 / 2017
012/2017 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 44 Kb 13 / 04 / 2017
013/2017 Πρόταση σχετικά με την υλοτομία δένδρων κατά μήκος οδικού δικτύου Προσοτσάνης –Καλλιθέας 32 Kb 13 / 04 / 2017
014/2017 Πρόταση σχετικά με το αίτημα δημότη για κοπή επικίνδυνων δέντρων που βρίσκονται στο δημοτικό πάρκο «Μ.Αλέξανδρος» της ΔΚ Προσοτσάνης 34 Kb 13 / 04 / 2017
015/2017 Προτάσεις επί της αριθ.6/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «Βελτίωση –συντήρηση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού πάρκου Μ.Αλέξανδρος της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης» 33 Kb 13 / 04 / 2017
016/2017 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων 68 Kb 18 / 05 / 2017
017/2017 Πρόταση για σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης του αγροκτήματος ΔΚ Προσοτσάνης 52 Kb 18 / 05 / 2017
018/2017 Πρόταση για παροχή πληροφοριών για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 99,88518 στρ της ΔΚ Προσοτσάνης 55 Kb 18 / 05 / 2017
019/2017 Πρόταση για παροχή πληροφοριών για μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας, δημόσιας λατομικής έκτασης 25,482 στρ της ΔΚ Προσοτσάνης 56 Kb 18 / 05 / 2017
024/2017 Πρόταση για κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης (δημοτικού σκοπευτηρίου) σε τμήμα του αριθ.161 δημοτικού αγροτεμαχίου 31 Kb 28 / 07 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.