Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2014

Έγγραφα
001/2014 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 177 Kb 16 / 01 / 2014
002/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 119 Kb 16 / 01 / 2014
003/2014 Εγκριση του πρακτικού περί μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση Iδιωτικού Aκινήτου στην έδρα του Δήμου. 76 Kb 16 / 01 / 2014
004/2014 ΄Εγκριση πρακτικού για την προμήθεια μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων προϋπολογισμού 135.300,00€ ( με το ΦΠΑ) 95 Kb 16 / 01 / 2014
005/2014 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δή- μο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου 106 Kb 16 / 01 / 2014
006/2014 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το ακίνητο του Συλλόγου Σιταγρινών Θεσσαλονίκης για το οποίο καλείται με εξωδικαστική πρόσκληση ο Δήμος να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησής του 117 Kb 16 / 01 / 2014
007/2014 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών του ΠΔ.28/80 για το έργο:«ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ» 85 Kb 16 / 01 / 2014
008/2014 Ψήφιση πιστώσεως και έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: με τίτλο «Ψηφιακή Εξερεύνηση του Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη». 658 Kb 16 / 01 / 2014
009/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 149 Kb 16 / 01 / 2014
010/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προύπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 134 Kb 16 / 01 / 2014
011/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προύπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 170 Kb 16 / 01 / 2014
012/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προύπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 149 Kb 16 / 01 / 2014
013/2014 Ψήφιση πιστώσεως 6.396,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30/7412 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για : Υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή – συμβούλου για την εκπόνηση του : - πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού 97 Kb 16 / 01 / 2014
014/2014 Ψήφιση πιστώσεως 7.626,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 30/7412 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για : Υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή – συμβούλου για την εκπόνηση του : - πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του Γυμνασίου 97 Kb 16 / 01 / 2014
015/2014 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δή- μο ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε ο κ.Γκάνας Σάββας κατά του Δήμου 100 Kb 16 / 01 / 2014
016/2014 Ψήφιση πίστωσης του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 και καθορι- σμός τρόπου εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» 87 Kb 22 / 01 / 2014
017/2014 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τις υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή- Συμβούλου για την εκπόνηση του : Ex Ante- πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του Γυμνασίου Φωτολίβους – Υπολογισμός και Αξιολόγηση Δεικτών Κόστους- οφέλους ανά προτεινόμενη επ 116 Kb 22 / 01 / 2014
018/2014 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τις υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή- Συμβούλου για την εκπόνηση του : Ex Ante- πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους – Υπολογισμός και Αξιολόγηση Δεικτών Κόστους- οφέλους ανά προτει 112 Kb 22 / 01 / 2014
019/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προύπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 133 Kb 22 / 01 / 2014
020/2014 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης 113 Kb 22 / 01 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.