Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2012

Έγγραφα
001/2012 «Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Προσοτσάνης στο Μονομελές Πρωτοδικείου Δράμας για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου». 83 Kb 17 / 01 / 2012
002/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: 103 Kb 17 / 01 / 2012
003/2012 Έγκριση – καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Έργα ύδρευσης Δήμου Προσοτσάνης, προϋπολογισμού 310.000,00 ΕΥΡΩ που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 391 Kb 17 / 01 / 2012
004/2012 Έγκριση – καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαμενής Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους Δήμου Προσοτσάνης, προϋπολογισμού 610.000,00 ΕΥΡΩ που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 392 Kb 17 / 01 / 2012
005/2012 Έγκριση – καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολης, Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης, προϋπολογισμού 2.168.200,00 ΕΥΡΩ που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 398 Kb 17 / 01 / 2012
006/2012 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας 185 Kb 09 / 02 / 2012
007/2012 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας 197 Kb 09 / 02 / 2012
008/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου 2 «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Κατασκευή εγκα- τάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης» της πράξης «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Προ- σοτσάνης» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 425 Kb 31 / 01 / 2012
009/2012 Υποβολή οικονομικών στοιχείων (εσόδων – εξόδων) Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλο- ποίησης του πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 111 Kb 31 / 01 / 2012
010/2012 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Προσο- τσάνης στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 27.3.2012 για υπόθεση του Δήμου 88 Kb 27 / 02 / 2012
011/2012 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Προσο- τσάνης ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, για αγωγή του κ. Μελα- δίνη Αναστασίου του Αθανασίου κατά του Δήμου Προσοτσάνης 101 Kb 27 / 02 / 2012
012/2012 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Προσοτσάνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Προσοτσάνης, για αγωγή αποζημίωσης του κ. Δαυϊδ Σίσκου του Δημητρίου κατά του Δήμου Προσοτσάνης 101 Kb 27 / 02 / 2012
013/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πετρούσας 127 Kb 27 / 02 / 2012
014/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πετρούσας 132 Kb 27 / 02 / 2012
015/2012 Ψήφιση - διάθεση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμ- μένες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 & για τις οποίες αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή 159 Kb 27 / 02 / 2012
016/2012 Επανακαθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύ- ου ύδρευσης Μεγαλοκάμπου – Μικροκάμπου - Σιταγρών – Αργυρούπολης Δήμου Προσοτσάνης 122 Kb 27 / 02 / 2012
017/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση του ως Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Προσοτσάνης>> (20.3.2012 – 9:30 – 10:00 ) 428 Kb 27 / 02 / 2012
018/2012 Καθορισμός (κατά τις κείμενες διατάξεις) εφημερίδων : α) Τοπικών (ημερήσιων, εβδο- μαδιαίων), β) Πανελλήνιας εμβέλειας, γ) ΦΕΚ, για δημοσιεύσεις διακηρύξεων, ανακοι- νώσεων & οικονομικών κατ/σεων του Δήμου (Κ.Α.10-6461,10-6462, 30-6463,Ι.Π.) 111 Kb 27 / 02 / 2012
019/2012 (20.3.2012 – 9:30 – 10:00 ) 379 Kb 27 / 02 / 2012
020/2012 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Προσοτσάνης στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στις 6.3.2012 για υπόθεση του Δήμου Προσοτσάνης 104 Kb 27 / 02 / 2012

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.