Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013

Έγγραφα
001/2013 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης για το από 6- 1-2013 έως 30-8-2014 χρονικό διάστημα 67 Kb 10 / 01 / 2013
002/2013 Εγκριση του σχεδίου ετησίου προγράμματος δράσης (έτους 2013) 82 Kb 10 / 01 / 2013
003/2013 Σύνταξη του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Προσοτσάνης για το οικον.έτος 2013. 69 Kb 10 / 01 / 2013
004/2013 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση οκτώ χημικών τουαλετών για το 2013 82 Kb 10 / 01 / 2013
005/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνι- σμού για την προμήθεια εξοπλισμού για το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης. 184 Kb 10 / 01 / 2013
006/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για αγωγή που κατέθεσε κατά του Δήμου ο κ. Κυριακίδης Χαράλαμπος 61 Kb 10 / 01 / 2013
007/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης 60 Kb 10 / 01 / 2013
008/2013 Έγκριση πρακτικών άγονων διαγωνισμών της αρχικής και επαναληπτικής δημο- πρασίας για την μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων στην ΔΚ Προσοτσάνης για την δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων. 71 Kb 11 / 02 / 2013
009/2013 ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού Λαο- γραφικού Μουσείου Προσοτσάνης» 60 Kb 11 / 02 / 2013
010/2013 Kαθορισμός νέας ημερομηνίας επαναδημοπράτησης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2013» 59 Kb 11 / 02 / 2013
011/2013 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Προσοτσάνης 70 Kb 11 / 02 / 2013
012/2013 Καθορισμός Εφημερίδων για δημοσιεύσεις διακηρύξεων, ανακοινώσεων και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου και απευθείας ανάθεση 64 Kb 11 / 02 / 2013
013/2013 Υποβολή οικονομικών στοιχείων (εσόδων – εξόδων) Δ΄ τριμήνου έτους 2012 57 Kb 11 / 02 / 2013
014/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Προσοτσάνης ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, για αγωγή της κας. Σαμαρτζί- δου Άννας κατά του τέως Δήμου Σιταγρών 62 Kb 11 / 02 / 2013
015/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Προσοτσάνης για αγωγή που κατέθεσε κατά του Δήμου η κ.Μουστακίδου Μαγδαληνή. 59 Kb 11 / 02 / 2013
016/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, για υπόθεση του τέως Δήμου Σιταγρών 59 Kb 11 / 02 / 2013
017/2013 « Παραλαβή της μελέτης «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» 90 Kb 11 / 02 / 2013
018/2013 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 199 Kb 19 / 02 / 2013
019/2013 Ψήφιση πιστώσεων του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 85 Kb 19 / 02 / 2013
020/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την προσβολή απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης 79 Kb 19 / 02 / 2013

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.