Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Έγγραφα
001/2017 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6) 359 Kb 30 / 01 / 2017
002/2017 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στη ΔΚ Προσοτσάνης 71 Kb 30 / 01 / 2017
003/2017 Εγκριση ή μη του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης-διενέργειας και αξιολόγησης δικαι- ολογητικών και τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 80 Kb 30 / 01 / 2017
004/2017 Έγκριση ή μη του Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 91 Kb 30 / 01 / 2017
005/2017 Εγκριση του πρακτικού δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθ.6266 δημοτικού αγροτεμαχίου ΤΚ Πετρούσας 52 Kb 30 / 01 / 2017
006/2017 Εγκριση του πρακτικού δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθ.10946 δημοτικού αγροτεμαχίου ΔΚ Προσοτσάνης 53 Kb 30 / 01 / 2017
007/2017 Εγκριση του πρακτικού δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθ.3025 δημοτικού αγροτεμαχίου ΔΚ Προσοτσάνης 52 Kb 30 / 01 / 2017
008/2017 Εγκριση των πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών αγρών 53 Kb 30 / 01 / 2017
009/2017 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 201 167 Kb 30 / 01 / 2017
010/2017 Ψήφιση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης επομένων ετών 67 Kb 30 / 01 / 2017
011/2017 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 191 Kb 30 / 01 / 2017
012/2017 Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου 2016 81 Kb 30 / 01 / 2017
013/2017 Εγκριση ή μη Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 43 Kb 30 / 01 / 2017
014/2017 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 133 Kb 16 / 02 / 2017
015/2017 Καθορισμός όρων δημοπράτησης έκτασης 21 στρ από το αριθ.3025 χέρσο δημοτικό αγροτεμάχιο της ΔΚ Προσοτσάνης 56 Kb 16 / 02 / 2017
016/2017 Εγκριση της αριθ.4/2017 τεχνικής περιγραφής καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» και ψήφιση πίστωσης 73 Kb 16 / 02 / 2017
017/2017 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με την αγωγή της εταιρείας «ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 48 Kb 16 / 02 / 2017
018/2017 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με την αγωγή του κ.Ζάμπα Χρήστου του Στεργίου 48 Kb 16 / 02 / 2017
019/2017 Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σχετικά με την αγωγή του κ.Λαζαρίδη Γεωργίου του Νικολάου 48 Kb 16 / 02 / 2017
020/2017 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αγωγή του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πετρούσας (αριθ.απόφ.145/2016 ΟΕ) 46 Kb 16 / 02 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.