Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Έγγραφα
001/2015 Εγκριση ή μη του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για το έργο με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 106 Kb 20 / 01 / 2015
002/2015 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 159 Kb 20 / 01 / 2015
003/2015 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 190 Kb 20 / 01 / 2015
004/2015 Εγκριση Πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2015» προϋπολογισμού 71.500,00 (με το ΦΠΑ) 124 Kb 20 / 01 / 2015
005/2015 Α.- Εγκριση των Πρακτικών 1 και 2 περί Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2015» και ειδικότερα 88 Kb 20 / 01 / 2015
006/2015 Εγκριση ή μη του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 106 Kb 20 / 01 / 2015
007/2015 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή του κ. Δικταπανίδη Θεοδώρου κατά του Δήμου Προσοτσάνης 80 Kb 20 / 01 / 2015
008/2015 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με την αριθ. 1730 τμ 185/2014 αγωγή της Κοινοπραξίας «Καψιμάνης Γ-Θεοδωρίδης Α» κατά του Δήμου Προσοτσάνης 81 Kb 20 / 01 / 2015
009/2015 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με την αριθ.1763 τμ 194/2014 αγωγή της Κοινοπραξίας «Καψιμάνης Γ-Θεοδωρίδης Α» κατά του Δήμου Προσοτσάνης 81 Kb 20 / 01 / 2015
010/2015 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή του κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Προσοτσάνης 80 Kb 20 / 01 / 2015
011/2015 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή της εταιρείας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» κατά του Δήμου Προσοτσάνης 80 Kb 20 / 01 / 2015
012/2015 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης 80 Kb 20 / 01 / 2015
013/2015 Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 3.798,41 τμ της ΤΚ Μαυρολεύκης 95 Kb 20 / 01 / 2015
014/2015 Καθορισμός όρων εκμίσθωσης-δημοπράτησης Δημοτικού Αναψυκτηρίου της ΤΚ Περιχώρας 80 Kb 20 / 01 / 2015
015/2015 «Εγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην ΤΚ Μαυρολεύκης» 80 Kb 03 / 02 / 2015
016/2015 Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2015 170 Kb 03 / 02 / 2015
017/2015 Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Δ΄ τρίμηνο 2014 118 Kb 03 / 02 / 2015
018/2015 ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 214 Kb 03 / 02 / 2015
019/2015 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με την αγωγή υπαλλήλων του Δήμου κατά του Δήμου, για την καταβολή ειδικής παροχής 79 Kb 03 / 02 / 2015
020/2015 Ανάκληση της αριθ.14/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης-δημοπράτησης Δημοτικού Αναψυκτηρίου της ΤΚ Περιχώρας 81 Kb 10 / 02 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.