dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις Δ.Σ 2ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30
Powered by mod LCA

2ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30

dimotiko symboylio

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ έτους 2018»

 

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην 2η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018.

 2. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου του Δ΄ τριμήνου 2017.

 3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα « Ψήφιση του κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό (αριθμ. 41087/29-11-2017 ΚΥΑ )».

 4. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ 6/2018 ΑΔΣ περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου.

 5. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών (άρθρο 206 του Ν.3584/2007).

 6. Καθορισμός, της διάρκειας αρδευτικής περιόδου 2018, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.

 7. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείους της 25η Μαρτίου 1821 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών.

 8. Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης και τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Θεσσαλονίκης «Άλμα Ζωής», για την πραγματοποίηση δράσεων ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών.

 9. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την απόδοση τους στη ΔΕΔΔΗΕ.

 10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

 11. Ορισμός μελών: α) σε Επιτροπή παραλαβής έργων και εργασιών ως 5.869,41€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 (Α΄84) για το έτος 2018, β) σε Επιτροπή εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 για το έτος 2018.

 12. Έγκριση εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου.

 13. Ονοματοδοσία του γηπέδου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Σιταγρών σε χώρο Αθλητισμού Αναψυχής και Νεολαίας «Λάμπη Κουιρουκίδη».

 14. Α. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ.), β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και γ) του Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων Χ.Α.Δ.Α. στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» Β. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Εργασίες ευπρεπισμού σιντριβανιού στην πλατεία της Καλλιθέας».

 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Προσοτσάνης».

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης».

 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση –ανακατασκευή γηπέδου Μπάσκετ (Τ.Κ. Φωτολίβους)».

 3. Συναίνεση στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών εξεύρεσης μαρμάρου σε δημόσια λατομική έκταση 99,9005στρ της Τ.Κ. Πύργων, από τον κ. Λιανό Γεώργιο.

 4. Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κ. Γιαννακόπουλου Παύλου για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εμβαδού 31.053,94 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μπουρόρεμα « Τ.Κ. Πύργων .

 5. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 6,64544στρ της Τ.Κ. Πύργων από την εταιρεία « HERMES MARBLES Ι.Κ.Ε. &ΣΙΑ Ε.Ε.».

 6. Έγκριση κοπής δένδρων στην Τ.Κ. Χαριτωμένης.

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.