dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις-Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Powered by mod LCA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 157.400,00€ ( με τον ΦΠΑ 24%).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συναφές με το αντικείμενο της διακήρυξης. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ .

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 2.538,70€.€.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία και ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής την 11η Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 2η Αυγούστου 2016 και ώρα 20:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο και όχι μέρος της ποσότητας του προς προμήθεια είδους.

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουναντίγραφοτηςαναλυτικήςδιακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (http://www.prosotsani.gr)καθώςεπίσηςκαι οποιαδήποτεσχετικήπληροφορία για την διακήρυξη, θα δίνονται κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απότογραφείο προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης (πληροφ.Μαναρίδου Αλεξάνδρα,τηλ.: 2522350152,fax:2522023322,e-mail manaridou@prosotsani.gr).

Υπεύθυνες τεχνικών θεμάτων: κ. Συμεωνίδου Παναγιώτα τηλ. 2522350139 κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινα –τηλ. 2522350111.

 

 
 

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.