dimosposotsanisheader

Αρχική Δημαρχείο Γραφείο Τύπου Αποφάσεις Δημάρχου Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου
Powered by mod LCA

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 

Ταχ.δ/νση:Χρ.Σακάρη 15
66200 Προσοτσάνη

Τηλέφωνα: 2522 350 130
Τελεομοιότυπο:25220 23333

Προσοτσάνη  5 Ιανουαρίου 2011

Αριθ.Πρωτ:  234
Αριθ.Απόφ:   3

ΘΕΜΑ: Ορισμός  Αντιδημάρχων στο Δήμο Προσοτσάνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  του Δημάρχου.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4, 58 και 59   του Ν.3852/10  «Νέα αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.-Τα επίσημα  πληθυσμιακά δεδομένα  της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο  Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.481  κατοίκους.(ΦΕΚ 715/12-6-2002 τεύχος Β΄).

3.-Το γεγονός  ότι ο Δήμος Προσοτσάνης έχει   δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και δέκα έξι (16) Τοπικές Κοινότητες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α.-Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης, με θητεία δύο (2) ετών,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011-2012 , μεταβιβάζοντας  σ’ αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

1.Τον κ.Τσελεμπή Αθανάσιο του Αναστασίου, καθ’ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών –Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Παιδείας-Πολιτισμού.

2.-Τον κ.Παπαμιχαήλ Γεώργιο του Αστερίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες  Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

3.-Τον κ.Τερνεκτσή Ιωάννη του Αθανασίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού.

4.-Τον κ.Παπαδόπουλο Αλέξανδρο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών, την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών  -συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ- ,την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών ,  την μέριμνα  για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, και επιπλέον δικαίωμα υπογραφή για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται και αφορούν την δημοτική ενότητα Σιταγρών.

Β.-Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ.-Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .

Δ.-Όταν ο Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου, που αναπληρώνει  το Δήμαρχο

Ε.-Σε όλους τους ανωτέρω μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης  των πολιτικών γάμων

ΣΤ.-Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί σε μία  τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα  του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.