dimosposotsanisheader

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών σε επιτροπή παραλαβής

thyreos

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης (2) δύο μελών, Δημοτικών Συμβούλων, (1) ένας για Τακτικό και (1) ένας για Αναπληρωματικό μέλος , για τη συμμετοχή σε επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ84/Α’/02-06-1987) όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α/116).

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Πέμπτη 25/01/2017, ώρα 09:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών (2) Δημοτικών Συμβούλων , του τακτικού και του αναπληρωματικού, που θα συμμετέχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 

 

Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού

Στεφανίδου Χαρίκλεια

Τα νέα του Δήμου

Τε
Δεκ
12
2018
Πε
Ιουλ
19
2018
Τρ
Νοε
28
2017
Τρ
Απρ
25
2017
Πα
Δεκ
02
2016
Τε
Μαρ
16
2016
Τρ
Απρ
14
2015