Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 11:58

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ (αποφ. 27/2015 του ΔΣ του ΝΠΔΔ ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, θα συσταθούν τριμελείς Συντονιστικές Επιτροπές Μελών των ΚΑΠΗ με τους αναπληρωτές τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές έχουν όλα τα μέλη των κατά τόπους ΚΑΠΗ για το ΚΑΠΗ στο οποίο είναι ενεργά μέλη ( έχουν ανανεώσει ετήσια εγγραφή).

Συντονιστικές Επιτροπές θα συσταθούν στα ΚΑΠΗ:

  • Προσοτσάνης

  • Πετρούσας

  • Αργυρούπολης

  • Φωτολίβους και

  • Σιταγρών

Τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητες από σήμερα έως και τις 5-5-2017 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην κ. Ιωαννίδου Βασιλική Κοινωνική Λειτουργό Προϊσταμένη του Τμήματος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του ΝΠΔΔ στο τηλ. 2522022038.

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσοτέρων από τριών μελών ανά ΚΑΠΗ διενεργούνται εκλογές.  

Διαβάστηκε 319 φορές